W ramach swojej działalności oferujemy:
  • roboty ogólno budowlane (budowa domów pod klucz)
  • roboty remontowo / budowlane
  • instalacje C.O. i wod.kan.
  • przyobiektowe oczyszczalnie ścieków
  • wentylacja i klimatyzacja obiektów
  • ogrzewanie nadmuchowe
  • roboty ziemne własną koparko/ładowarką
  • szeroko pojęte robty murarskie
  • prace elewacyjne i ocieplenie
  • czyszczenie osadników i kanalizacji oraz remonty